Borang Keahlian

Keahlian Persatuan Siswazah Orang Asli Semenanjung Malaysia [PSOA] adalah terbuka kepada individu dari kalangan masyarakat Orang Asli Semenanjung Malaysia yang mana juga merupakan lepasan Institusi Pengajian Tinggi (Awam atau Swasta) dan institusi kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.


Bagi yang berminat untuk menjadi ahli persatuan ini, sila download Borang Keahlian Persatuan Siswazah Orang Asli Semenanjung Malaysia [PSOA] dengan menekan butang di bawah :